IV. International Symposium on History Education

 

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

1-3  Eylül 2016 MUĞLA

Cambridge Üniversitesinden önemli tarih eğitimcilerinden Christine Counsell sempozyumumuza konuk olacaktır. Detaylı Bilgi için...

ISHE 2014 Bildiri Tam Metin kitabı yayınlanmıştır. Tam Metin kitabı için Tıklayınız...

Prof. Dr. Penelope Harnett İngilizce sunusu Sunuya ulaşmak için Tıklayınız...

Prof. Dr. Penelope Harnett Türkçe sunusu Sunuya ulaşmak için Tıklayınız...

Dr .Dean Smart İngilizce sunusu Sunuya ulaşmak için Tıklayınız...

Dr .Dean Smart Türkçe sunusu Sunuya ulaşmak için Tıklayınız...

4. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (UTES 2016)

Değerli Araştırmacılar,

4. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu (UTES 2016) Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi işbirliğiyle 1-2-3- Eylül 2016 tarihlerinde Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumda tarih eğitimi, tarih yazımı ve eğitim tarihi ile ilgili konuların yanı sıra özellikle tarih dersi örnek uygulamaların paylaşılmasına yönelik tarih ve sosyal bilgiler öğretmenlerinin katılımları beklenmektedir. Kabul edilen bildiriler arasından seçilenler belirlenen dergilerde yayınlanacaktır. Diğer bildiriler ise  sempozyum tam metin kitapçığında yer alacaktır.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi ve Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği olarak UTES 2016’ya değerli akademisyen, araştırmacı ve öğretmenlerimizi bekliyoruz.

Saygılarımızla

UTES 2016 Düzenleme Kurulu

 

TUHED (Turkish History Education Journal) http://tuhed.org

JSSR (Journal of Social Studies Education Research) http://www.jsser.org/index.php/JSSER

Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi http://www.insanbilimleri.com/

Cumhuriyet International Journal of Education http://cijeonline.com/index.php/cije/index

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi http://dergipark.ulakbim.gov.tr/muefd/

Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED) http://www.ated.info.tr/index.html

  Tarih Okulu Dergisi  http://www.johschool.com/

 

 Dergiler

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2016 www.historyeducation.org.