English

IV. International Symposium on History Education

 

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

1-3  Eylül 2016 MUĞLA

PROF.DR.

MUSTAFA SAFRAN

1958’ de Kastamonu, Araç’ta doğmuştur. Lisans eğitimini 1979 yılında, Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih bölümünde, Yüksek Lisansını 1985 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde, Doktora eğitimini 1989 yılında,  Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde tamamlamıştır.  Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Eğitimi Anabilim Dalı Bölüm başkanlığı, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı, Kastamonu Üniversitesi Rektörlüğü görevlerini yürütmüştür. Halen  G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Tarih Öğretmenliği Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesidir, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyeliği, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA)  Asli Üyeliği ve YÖK başkan danışmanlığı görevlerini yürütmektedir.

 

Seçilmiş Kitapları

Tarih Nasıl Öğretilir? (Editör) Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2010.

21. Yüzyılda Kimlik, Vatandaşlık ve Tarih Eğitimi, (Editör) Yeni İnsan Yayınları, İstanbul, 2008. (Dursun DİLEK ile birlikte)

Tarih Öğretimi, (çeviri eser), John Nichol, Ankara, 2006.

Tarih Eğitimi Makaleler ve Bildiriler, Gazi Kitabevi, Ankara, 2006.

 

Copyright © 2016 www.historyeducation.org.