English

IV. International Symposium on History Education

 

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

1-3  Eylül 2016 MUĞLA

PROF.DR.

REFİK TURAN

1956 yılında Isparta'da dünyaya geldi. 1967’de ilköğretimi, 1974’de Isparta Lisesi’ni bitirdi. 1978’de A.Ü. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tarih Bölümü’nden mezun oldu. 1980 yılında aynı fakültenin Genel Türk Tarihi Kürsüsü’nde yüksek lisansını, 1983’te Türkiye Selçuklu Devleti’nde Vezirlik Müessesesi konulu doktora tez çalışmasını tamamladı.

Dr. Turan 1984 yılında G. Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Anabilim Dalına Yardımcı Doçent olarak atandı. Aynı yıl Bölüm Başkanı oldu. 1989’da Genel Türk Tarihi Bilim Dalında Doçent, 1995’te Profesör oldu.

 

Seçilmiş Kitapları

“Genel Türk Tarihi I-II-III”

“Türkiye Selçuklularında Hükümet Mekanizması (Vezir ve Divan)”,

“Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi”

“Türkiye Cumhuriyeti Tarihi-II”

“Sosyal Bilgilerin Temelleri”

“Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi”

 

Copyright © 2016 www.historyeducation.org.