Prof. Dr. Cemal AVCI Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Başkan)

Prof. Dr. Yaşar AKBIYIK Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Prof. Dr. Bahri ATA Gazi Üniversitesi

Prof. Dr. Ahmet ŞİMŞEK İstanbul Üniversitesi

Prof. Dr. Selahattin KAYMAKCI Kastamonu Üniversitesi

Doç. Dr. Fahri KILIÇ Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Emine Özlem YİĞİT Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Adnan ALTUN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Hatice MEMİŞOĞLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Doç. Dr. Namık ÇENCEN Gazi Üniversitesi

Dr. Nihat BÜYÜKBAŞ Atatürk Araştırma Merkezi

Hüseyin TOSUN Atatürk Araştırma Merkezi

Dr. Öğretim Üyesi Oğuz KANTÜRER Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi Hatice MEMİŞOĞLU Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Öğretim Üyesi İbrahim TURAN İstanbul Üniversitesi

Dr. Arş. Gör. Gökhan ÖNAL Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Dr. Arş. Gör. Murat TARHAN Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi

Arş. Gör. İsmail Hakkı ÇATLAK Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi