English

IV. International Symposium on History Education

 

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

1-3  Eylül 2016 MUĞLA

KONULAR

 

 

TARİH EĞİTİMİ

 

  - İlkokulda Tarih Eğitimi

  - Ortaokulda Tarih Eğitimi

  - Liselerde Tarih Eğitimi

  - Tarih Dersi Öğretim Programları

  - Tarih Ders Kitapları

  - Tarihsel Düşünme Becerileri ve Kavramları

  - Tarih Öğretmeni Yetiştirme

  - Tarih Eğitimi ve Müzeler

  - Tarih Eğitiminde Değerler

  - Tarih Eğitimi ve Vatandaşlık

  - Etkinliklerle Tarih Öğretimi

  - Tarihsel Okuryazarlık

  - Türk Dünyası Tarih Öğretimi

  - Dünya Tarihi Öğretimi

  - Karşılaştırmalı Tarih Eğitimi

  - Tarih Derslerinde Yenilikçi Yaklaşımlar

  - Tarih Öğretiminde Ölçme ve Değerlendirme

  - Tarih Eğitiminde Disiplinler arası Yaklaşımlar

  - Tarih Eğitimi ve Sinema

  - Bilim Tarihi Öğretimi

  - Dünden Bugüne Tarih Eğitimi

  - Sözlü Tarih

  - Yerel Tarih

 

 

 

 

EĞİTİM TARİHİ

 

 • Türk Eğitim Tarihi
 • Avrupa Eğitim Tarihi
 • Öğretmen Yetiştirme
 • Yabancı Okullar

 

 

 

 

TARİHYAZIMI

 

 • Tarih Yazıcılığı
 • Tarihin Doğuşu
 • Tarih Felsefesi
 • Tarih ve Sosyoloji
 • Tarih ve diğer bilimler
 • Tarih yazıcılığı ekolleri
 • Tarih ve Postmodernizm

 

 

 

Copyright © 2016 www.historyeducation.org.