Prof. Dr. Ziya SELÇUK Milli Eğitim Bakanı

Prof. Dr. Mustafa SAFRAN MEB Bakan Yardımcısı / Tarih Eğitimcileri Birliği Derneği Başkanı

Prof. Dr. Mustafa ALİŞARLI Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü

Prof. Dr. Refik TURAN Türk Tarih Kurumu Başkanı

Prof. Dr. Mehmet Ali BEYHAN Atatürk Araştırma Merkezi Başkanı

Prof. Dr. Güngör KARAUĞUZ BAİBÜ Eğitim Fakültesi

Yasin TEPE  Bolu İl Milli Eğitim Müdürü