English

IV. International Symposium on History Education

 

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

1-3  Eylül 2016 MUĞLA

ÖNEMLİ TARİHLER

 

 

1 Kasım 2015

 

 

 İlk çağrı

 

 

1 Mart 2016

 

 

 Son çağrı

 

 

1 Temmuz 2016

 

 

 Özet gönderimi için son tarih

 

 

15 Temmuz 2016

 

 

 Bildiri Kabulünün Açıklanması

 

 

15 Ağustos 2016

 

 

 Sempozyum programının ilanı

 

 

1-2-3 Eylül 2016

 

 

 Sempozyum

 

 

15 Ekim 2016

 

 

 Tam metinlerin gönderilmesi için son tarih

 

 

1 Kasım 2016

 Dergilerde makale ve online bildiri kitapçığında tam metin olarak basılacak    bildirilerin açıklanması

Copyright © 2016 www.historyeducation.org.