English

IV. International Symposium on History Education

 

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

1-3  Eylül 2016 MUĞLA

YAZIM KURALLARI

 1- Özet Yazım Kuralları:

       Gönderilecek özetlerin, yapılacak çalışmanın problemini, gerekçesini, yöntemini içerecek biçimde 150-200 sözcükten oluşması gerekmektedir. Özetler Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır. Özetler sisteme gerektiği gibi yüklenmeli, e-mail aracılığıyla gönderilememelidir. Bir sorunla karşılaşıldığında ishe2016@gmail.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 2- Tam Metin Yazım Kuralları:

       Bildirilerden uygun görünenler ya ilan edilen dergilerde makale olarak ya da e-kitapta tam metin olarak yayınlanacaktır. Makale olması durumunda ilgili derginin yazım kuralı geçerli olacaktır. Tam metin kitabı içinse aşağıdaki yazım kuralları geçerlidir.

 Destek veren Dergiler

- TUHED (Turkish History Education Journal)

- JSSR (Journal of Social Studies Education Research)

- Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi

- Cumhuriyet International Journal of Education

- Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

- Araştırma Temelli Etkinlik Dergisi (ATED)

 

 Önemli Bilgi !

        Herhangi bir dergiye kabul alamayan ya da tercihen bazı yazıların http://www.historyeducation.org sitesinde tam metin olarak yayınlanması durumunda ise aşağıdaki yazım kuralları geçerli olacaktır.

 Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

• Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri tam metinlerinde başlıklandırma (Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler dışında) yazarın insiyatifine bağlı biçimlenir.

• Araştırmaya dayalı bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.

• Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

• Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto italik ortada.

Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto iki yana yaslı, 1,5  satır aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

• Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

• Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

• Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

• Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 5th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.

 

 

 Poster Bildiri Yazım Kuralları

• Poster, 70 x 100 cm boyutlarında tek parça olarak hazırlanmış olmalıdır. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.

• Posterler Times New Roman yazı karakteri ile hazırlanmalı, bildiri tam metninde olduğu gibi başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir

• Poster bildirideki  font büyüklüğü, fotoğrafların ve grafiklerin çözünürlük ve büyüklükleri ile beyaz alana yazılacak olan tüm bilimsel içeriğin yerleştirilmesi yazarların isteklerine bırakılmıştır.

• Sempozyum düzenleme kurulu tarafından belirlenen süre boyunca poster sahipleri posterlerinin başında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcılara bilgi vereceklerdir.

 

 

 

Copyright © 2016 www.historyeducation.org.