V. International Symposium on History Education

 

V. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu

 

10-12 Mayıs 2018  İSTANBUL

English

YAZIM KURALLARI

 1- Özet Yazım Kuralları:

       Gönderilecek özetlerin, yapılacak çalışmanın problemini, gerekçesini, yöntemini içerecek biçimde 150-200 sözcükten oluşması gerekmektedir. Özetler Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır. Özetler sisteme gerektiği gibi yüklenmeli, e-mail aracılığıyla gönderilememelidir. Bir sorunla karşılaşıldığında 2018ishe@gmail.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.

 2- Tam Metin Yazım Kuralları:

      Bildirilerden uygun görünenler ya ilan edilen dergilerde makale olarak ya da e-kitapta tam metin olarak yayınlanacaktır. Makale olması durumunda ilgili derginin yazım kuralı geçerli olacaktır. Tam metin kitabı içinse aşağıdaki yazım kuralları geçerlidir.

 Destek veren Dergiler

 Önemli Bilgi !

     TUHED’e  kabul alamayan ya da tercihen bazı yazıların http://www.historyeducation.org sitesinde tam metin olarak yayınlanması durumunda ise aşağıdaki yazım kuralları geçerli olacaktır.

 Bildiri Tam Metin Yazım Kuralları

• Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri tam metinlerinde başlıklandırma (Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler dışında) yazarın insiyatifine bağlı biçimlenir.

• Araştırmaya dayalı bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.

• Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.

• Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.

Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.

Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto italik ortada.

Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.

Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.

Metin: 12 punto iki yana yaslı, 1,5  satır aralığıyla.

Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.

• Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

• Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

• Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.

• Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 5th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.

 

 

Copyright © 2017 www.historyeducation.org.