Yazım Kuralları

Özet Bildiri İçin Yazım Kuralları

Gönderilecek özetlerin, yapılacak çalışmanın problemini, gerekçesini, yöntemini içerecek biçimde 150-200 sözcükten oluşması gerekmektedir. Özetler Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır. Özetler sisteme gerektiği gibi yüklenmeli, e-mail aracılığıyla gönderilmemelidir. Bir sorunla karşılaşıldığında 2020utes@gmail.com adresine bildirmeleri gerekmektedir.

Tam Metin Bildiri İçin Yazım Kuralları

Bildiriler e-kitapta tam metin olarak da yayımlanabilecektir. Tam metin kitabı için aşağıdaki yazım kuralları geçerlidir:

 • Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri tam metinlerinde başlıklandırma (Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler dışında) yazarın inisiyatifine bağlı biçimlenir.
 • Araştırmaya dayalı bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
 • Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
 • Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto italik ortada.
 • Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
 • Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
 • Metin: 12 punto iki yana yaslı, 1,5  satır aralığıyla.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
 • Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 6th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.