Yazım Kuralları

Özet Bildiri için Yazım Kuralları

Gönderilecek özetlerin yapılacak çalışmanın problemini, amacını ve yöntemini içerecek biçimde 150-200 sözcükten oluşması gerekmektedir. Özetler Türkçe ve İngilizce olmalıdır. Özette atıf yapılmamalıdır. Özetler sisteme özet gönderim formu aracılığıyla yüklenmelidir.

Bir sorunla karşılaştığınızda, yaşadığınız sorunu iletişim formu aracılığıyla bize bildirebilirsiniz.

Tam Metin Bildiri için Yazım Kuralları

Bildiriler e-kitapta tam metin olarak da yayımlanabilecektir. Tam metin kitabı için aşağıdaki yazım kuralları geçerlidir:

 • Kuramsal olarak hazırlanacak bildiri tam metinlerinde başlıklandırma (Türkçe ve İngilizce özet, anahtar sözcükler dışında) yazarın inisiyatifine bağlı biçimlenir.
 • Araştırmaya dayalı bildiri, başlıklar halinde; problem durumu, amaç, yöntem (araştırma modeli, evren ve örneklem, kullanılan ölçme araçları, istatistiksel teknikler, vb.), bulgular, sonuçlar, öneriler ve anahtar kelimeleri içermelidir.
 • Her sayfanın yazım alanı soldan, sağdan, yukarıdan ve aşağıdan 3 cm boşluk kalacak biçimde düzenlenmelidir.
 • Bildiri Başlığı: 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
 • Yazar/Yazarların Adları: 12 punto ortada.
 • Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum: 12 punto italik ortada.
 • Ana Başlıklar: 12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
 • Alt Başlıklar: 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
 • Metin: 12 punto iki yana yaslı, 1,5  satır aralığıyla.
 • Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto, koyu.
 • Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
 • Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
 • Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
 • Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların yazımında APA (Style Manual 6th ed.) yazım biçimi benimsenmelidir.