Katılım Ücretleri

 

Öğretim Üyeleri

Araştırma Görevlisi, Öğretmen, Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencileri

Sözlü Bildiri

350₺

200₺

Poster Sunum

250₺

250₺

Dinleyici Ücreti*

150₺

150₺

Yurt dışı katılımcılardan ve bildiri sunumu yapacak olan lisans öğrencilerinden herhangi bir ücret alınmayacaktır.
*Katılım belgesi, yaka kartı, çanta ve oturumlar arasında yapılan ikramları kapsamaktadır.
  • Sempozyum katılım ücreti birinci yazardan talep edilmektedir; katılımları durumunda diğer yazarlar için yukarıda belirtilen katılım ücretleri geçerlidir.
  • Her bir katılımcı tek yazarlı olarak en fazla iki bildiri ile ortak yazarlı olarak ise en fazla üç bildiri ile sempozyuma katılabilir.
  • Çok yazarlı bildirilerde sorumlu yazar diğer yazarların katılım belgesini alabilir.
  • Sempozyum katılım bedeli; yaka kartı, katılım belgesi, sempozyum çantası, gezi programı, oturumlar arası ikramlar, gala yemeği, sunulan bildirilerin kitap olarak basılması, sunulan bildirilerin dergilerde ücretsiz olarak yayımlanması hizmetlerini kapsamaktadır.